Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 1 Welkom op onze school

1.1 Voorwoord

In deze schoolgids vindt u alle informatie over het Roemer Visscher College, één van de drie scholen van Scholengroep Den Haag Zuid-West. Als u deze gids leest, krijgt u een goed beeld van het Roemer Visscher College.

U treft informatie aan over de dagelijkse gang van zaken, maar ook over de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben geboekt. Daarmee geven wij niet alleen informatie die voor elke toekomstige leerling van belang is, maar leggen wij ook verantwoording af. De kwaliteit van het onderwijs op onze school is onder andere sterk afhankelijk van de invloed en inbreng van ouders en van anderen buiten de school. Daarom nodigen wij de lezers van deze gids graag uit die invloed aan te wenden, te beginnen wellicht met het leveren van commentaar op de inhoud van deze gids. Wij zijn graag bereid dit commentaar te vertalen naar verbetering.

Mevr. C. Bruggeman
directeur a.i. Roemer Visscher College

1.2 Schoolleiding

Directeur

mevr. C. Bruggeman
c.bruggeman@sgzuidwest.nl

Teamleider klas 1 en 2

dhr. T. Rombouts
t.rombouts@sgzuidwest.nl

Teamleider klas 3 en 4

mevr. N. Aydin
n.aydin@sgzuidwest.nl

Administratie

Geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 15.30 uur.
Telefoonnummer: 070 308 98 81

1.3 Onderwijsaanbod

Leerwegen

  • Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO)
  • Mavo (theoretische leerweg)

Profielen

  • Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • Economie en Ondernemen
  • Produceren, Installeren en Energie

1.3 Adresgegevens

Roemer Visscherstraat 106
2542 JR Den Haag
T 070 308 98 81
www.roemervisschercollege.nl
roemervisscher@sgzuidwest.nl

“Betekenisvol leren met aandacht voor elkaar”