Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 1 Welkom op onze school

1.1 Voorwoord

In deze schoolgids vindt u alle informatie over het Roemer Visscher College, onderdeel van Lucas Onderwijs. Als u deze gids leest, krijgt u een goed beeld van het Roemer Visscher College.

U kunt in deze gids informatie over de dagelijkse gang van zaken vinden, maar ook over de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben geboekt. Daarmee geven wij niet alleen informatie die voor elke toekomstige leerling van belang is, maar nemen ook onze verantwoording. De kwaliteit van het onderwijs op onze school is onder andere sterk afhankelijk van de invloed en inbreng van ouders/verzorgers en van anderen buiten de school. Daarom nodigen wij de lezers van deze gids graag uit die invloed aan te wenden, te beginnen wellicht met het leveren van commentaar op de inhoud van deze gids. Wij zijn graag bereid dit commentaar te vertalen naar verbetering.

Dhr. P. van Poelgeest
Directeur Roemer Visscher College

1.2 Schoolleiding

Directeur

Dhr. P. van Poelgeest
[email protected]

Teamleider klas 1 en 2

Mevr. A. Saghiri
[email protected]

Teamleider klas 3 en 4

Mevr. N. Aydin
[email protected]

Administratie

Geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.30 uur.
Telefoonnummer: 070 308 98 81

1.3 Onderwijsaanbod

Leerwegen

  • Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO)
  • Mavo (theoretische leerweg)

Profielen

  • Techniek/PIE (Produceren, Installeren en Energie)
  • Horeca/HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)
  • Economie en Ondernemen

1.4 Adresgegevens

Roemer Visscherstraat 106
2533 VG Den Haag
T 070 308 98 81
www.roemervisschercollege.nl
[email protected]

“Betekenisvol leren met aandacht voor elkaar”