Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 3 Onze doelstellingen

3.1 Doelstellingen bereiken

Het Roemer Visscher College wil

 • Dat het leren betekenisvol is
 • Duurzaam en innovatief onderwijs bieden
 • Leerlingen onderwijs op maat bieden
 • Leerlingen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij

Dit bereiken we door

 • Leerlingen van klas 1 tot en met 4 ook betekenisvol te laten leren. In de onderbouw doen we dat onder andere in de beroepsmodules en in de bovenbouw in het profielvak.
 • Leerlingen vanaf klas 1 bij de beroepsgerichte vakken in aanraking te laten komen met nieuwe innovaties en leren hoe we op een effectieve wijze kunnen werken aan een duurzame economie.
 • Leerlingen vanaf klas 1 loopbaanoriëntatievaardigheden aan te bieden en ze deze in de praktijk te laten brengen. Leerlingen hebben bij ons op school vanaf klas 1 iets te kiezen. Dit keuzeproces begeleiden we.
 • Het volgen van de ontwikkeling van de leerling van leerjaar 1 t/m 4. Hierbij zetten we ook methode-onafhankelijke toetsen in, zoals DIA-toetsen.
 • Intensieve aandacht te besteden aan taal- en rekenvaardigheden tijdens OBV lessen (ondersteuning basisvaardigheden) en in samenwerking met de Brede Buurtschool.
 • De mentor een belangrijke rol te laten spelen bij de groepsvorming en groepsdynamiek, onder andere door in verschillende leerjaren op kamp te gaan en veel andere activiteiten te organiseren.
 • Een nauwe samenwerking met verschillende mbo-opleidingen. Enkele keuzevakken zijn daarom in samenspraak met het mbo ontwikkeld.
 • Leerlingen de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen binnen hun interessegebieden, zoals talentlessen en naschoolse activiteiten.
 • Leerlingen in elk leerjaar stage te laten lopen om zich voor te bereiden op mbo en het beroep.

3.2 Onderwijs

Op het Roemer Visscher College bieden we al jaren goed onderwijs. Dat blijkt uit de mooie examenresultaten en uit het rendement dat we behalen. In het schooljaar 2022-2023 slaagde 86% van de examenleerlingen. Ook blijft ons onderwijs in ontwikkeling. Ons nieuwe onderwijsconcept, dat aansluit op de landelijke trends en op het vernieuwde vmbo-examenprogramma, zal in de komende jaren verder geperfectioneerd worden.

3.3 Personeel

Ons gedreven personeel is erop gericht om de leerling zo goed mogelijk tot leren te brengen. Wij werken aan een professionele cultuur door middel van extra scholing op maat voor onze docenten. Het Roemer Visscher College wil zich profileren als kleine vmbo-/mavoschool waar de leerling gezien en gekend wordt. Wij hechten daarbij aan een goede communicatie met de basisscholen en het mbo.

3.4 Onderwijsgerelateerde projecten

De Brede Buurtschool van het Roemer Visscher College bestaat al een aantal jaar en wordt ondersteund door Stichting Brede Buurtschool vanuit de Gemeente Den Haag. Samen met onze partners uit de wijk organiseren wij o.a. diverse cursussen voor volwassenen, een zaterdagschool voor groep 7 en 8 en huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren.

3.5 Een Brede Buurtschool

Het Roemer Visscher College is naast een vmbo-school voor Techniek, Horeca en Economie en Ondernemen ook een Brede Buurtschool. Dat wil zeggen dat wij het belangrijk vinden om samen te werken met de omgeving op het gebied van ontwikkeling, welzijn en onderwijs. Onze school staat in Moerwijk. Wij hebben een open gebouw met veel faciliteiten, die plaats bieden voor allerlei onderwijskundige projecten zoals de Talenturen en een Brede Buurtschool.

“Onze leerlingen gaan de wereld morgen groener, beter, leuker, zuiniger en sneller maken”