Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 5 De dagelijkse gang van zaken

5.1 Lestijden en lessentabellen

Een lesuur duurt 50 minuten. Het aantal lesuren Is gemiddeld 30 uur per week. De lessen zijn van 8.20 uur tot 15.50 uur. *De lessen van de afdeling horeca duren tot uiterlijk 20.45 uur

Lestijden
1e lesuur08.20 - 09.10
2e lesuur09.10 - 10.00
3e lesuur10.00 - 10.50
Eerste pauze10.50 - 11.10
4e lesuur11.10 - 12.00
5e lesuur12.00 - 12.50
Tweede pauze12.50 - 13.10
6e lesuur13.10 - 14.00
7e lesuur14.00 - 14.50
Derde pauze14.50 - 15.00
8e lesuur15.00 - 15.50*

5.2 Aandacht voor elkaar en onze school

Het Roemer Visscher College is een kleine school waar de leerlingen gekend worden. Om de zaken op school goed te laten lopen hebben we met elkaar de onderstaande regels afgesproken.

Schoolregels

  1. Wij gaan met respect met elkaar en elkaars spullen om.
  2. Wij zorgen ervoor dat iedereen zich op deze school veilig voelt.
  3. Wij gebruiken andermans spullen alleen met toestemming.
  4. Wij dragen geen petten of capuchons en dergelijke in of rond de school.
  5. Wij luisteren naar alle mensen die op onze school werken.
  6. Binnen de school en op het schoolplein spreken we altijd Nederlands.
  7. Wij houden ons gebouw en onze omgeving opgeruimd en schoon.
  8. Wat buiten school verboden is, is ook verboden op school.
  9. Energydrinks zijn bij ons niet welkom.
  10. Onze school en het schoolplein zijn rookvrij.

5.3 Lesuitval

Bij lesuitval worden de lessen, indien mogelijk, waargenomen. Zo niet, dan verblijft de leerling in de centrale hal.

5.4 Activiteiten

5.4.1 Culturele activiteiten

Het schooljaar bestaat niet alleen uit het volgen van lessen. Naast de reguliere lessen besteedt de school aandacht aan culturele activiteiten en projecten.

5.4.2 Sportdagen

Gedurende het schooljaar wordt er een aantal sportdagen georganiseerd, waarbij de leerlingen zich in toernooivorm kunnen meten met medeleerlingen.

5.4.3 De gezonde school

Leerlingen leren wat een gezonde leefstijl is. Bij verschillende projecten besteden we herhaaldelijk aandacht aan een gezonde leefstijl. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ’s ochtends hebben ontbeten.

5.5 De Brede Buurtschool

RVC Het Roemer Visscher College is meer dan een school alleen. Wij zijn ook een Brede Buurtschool. Dit betekent dat wij naast ons reguliere programma verschillende projecten en activiteiten organiseren om de leerlingen, en daarnaast ook ouders en buurtbewoners, de mogelijkheid te geven om zichzelf (extra) te ontwikkelen. Hieronder staat een aantal activiteiten beschreven die binnen het Brede Buurtschool-programma vallen:

5.5.1 Talenturen

Het Roemer Visscher College organiseert met de stichting sporttalent Den Haag elke week 2 talenturen voor onze leerlingen. Er is een grote variatie van aanbod, zodat iedere leerling enthousiast wordt van de talenturen. We bieden onder andere; basketbal, drummen, fotografie, freerunning, geschiedenis, hockey, kickboksen, uiterlijke verzorging, piano, skaten, social media, fitness, veldvoetbal, zaalvoetbal, dansen en tekenen. Binnen de talenturen kan elke leerling zijn/haar talent ontdekken en ontwikkelen.

5.5.2 Ondersteuning Nederlands, rekenen en leren leren

Het Roemer Visscher College heeft een uitgebreid ondersteuningsteam. Er zijn voor alle eerste en tweede jaars leerlingen wekelijks ondersteuningsuren in het rooster op het gebied van Nederlands, rekenen en leren leren. daarnaast kan er na schooltijd voor alle leerjaren nog deelgenomen worden aan de extra ondersteuning. Deze ondersteuning kan net het verschil maken en is voor onze eigen leerlingen geheel gratis.

5.5.3 Huiswerkbegeleiding

Speciaal voor onze leerlingen die hulp kunnen gebruiken bij het maken van huiswerk organiseren wij huiswerkbegeleiding. Bij de huiswerkbegeleiding word je begeleid bij het leren van toetsen, het maken van verslagen en het plannen van huiswerk. Ook deze ondersteuning wordt voor onze leerlingen gratis aangeboden.

5.5.4 Cursussen voor volwassenen (ouders)

Als middelbare school voor Horeca, Techniek en Ondernemen hebben wij kennis in huis die wij graag met ouders en wijkbewoners willen delen. Daarom is het voor ouders mogelijk om in te schrijven voor diverse cursussen zoals Nederlandse taal, computervaardigheden, lassen, houttechniek, fietstechniek en electrotechniek. De cursussen zijn nagenoeg gratis. Wel vragen wij de ouders om een kleine bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.debuurtschool.nl

5.6 Veiligheid

Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal ‘fysieke’ veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen.

5.6.1 Conciërges

De school heeft een conciërge. Hij houdt toezicht in en om het gebouw en is het eerste aanspreekpunt buiten de lessen.

5.6.2 Cameratoezicht

De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken.

5.6.3 Bewaking fietsen

Op de school zijn er fietsenstallingen voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera’s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets wel goed op slot te zetten.

5.6.4 Wijkagenten

De school heeft directe contacten met de wijkagent. Bij strafbare feiten, of het vermoeden hiervan, gaan wij altijd in overleg met de wijkagent.

5.6.5 BHV-ers en EHBO-ers

De school heeft Bedrijfshulpverleners en EHBO’ers. Ze assisteren bij kleine ongevallen en in geval van calamiteiten.

5.6.6 Ontruimingsoefening

De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw.

“Een kleine school waar de leerlingen gekend worden”