Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 8 Kwaliteitszorg

8.1 Door- en uitstroomgegevens

De tabel met de door- en uitstroomgegevens van het Roemer Visscher College staat in bijlage 10.3.

8.2 Examenresultaten 2020-2021

De examenresultaten van het Roemer Visscher College worden in onderstaande tabel weergegeven.

Examenresultaten 2019-2020 van het Roemer Visscher College
StudieAantal per 01-10-19UitstroomTerug- getrokkenIncompleet examenAfgewezenGeslaagdPercentage
VMBO BB61----61100%
VMBO KB54----54100%
MAVO6----6100%

8.3 De kwaliteit van het personeel

Het allerbelangrijkste vinden wij dat docenten goede leerlingbegeleiders zijn. Coaches die leerlingen stimuleren en uitdagen en hen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, met respect voor hun medemensen en hun omgeving.

8.4 Onderwijsinspectie

De Inspectie voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De Inspectie gaat na of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico’s voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA). Scholen waarbij geen risico’s worden aangetroffen, krijgen als vorm van toezicht een zogenoemd basisarrangement toegewezen. Signaleert de inspectie wel risico’s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (onvoldoende of zeer zwak). De afdelingen van het Roemer Visscher College hadden in schooljaar 2019-2020 een basisarrangement.

“Uitgebreide ondersteuningsstructuur”