Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 8 Kwaliteitszorg

8.1 Door- en uitstroomgegevens

De tabel met de door- en uitstroomgegevens van het Roemer Visscher College staat in H10.3.

8.2 Examenresultaten 2022-2023

De examenresultaten van het Roemer Visscher College worden in onderstaande tabel weergegeven.

Examenresultaten 2022-2023 van het Roemer Visscher College
StudieAantal per 01-10-22InstroomUitstroomAfgewezenGeslaagdPercentage
VMBO BB2812796%
VMBO KB1641275%
Mavo1551067%

8.3 De kwaliteit van het personeel

Het allerbelangrijkste vinden wij dat docenten goede leerlingbegeleiders zijn. Coaches die leerlingen stimuleren en uitdagen en hen begeleiden in hun ontwikkeling naar zelfbewuste en verantwoordelijke mensen, met respect voor hun medemensen en hun omgeving.

8.4 Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie voert jaarlijks risicogericht onderzoek uit bij alle scholen voor voortgezet onderwijs. De Onderwijsinspectie gaat na of wet- en regelgeving wordt nageleefd. Aan de hand van het jaarverslag van het bestuur waartoe de school behoort, wordt gekeken naar risico’s voor de financiële continuïteit en de financiële rechtmatigheid. Bovendien wordt gecontroleerd of alle verplichte jaardocumenten zijn ingediend, zoals de schoolgids, examenreglement en de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA). Scholen waarbij geen risico’s worden aangetroffen, krijgen als vorm van toezicht een zogenoemd basisarrangement toegewezen. Signaleert de Onderwijsinspectie wel risico’s, dan volgt een nader onderzoek en kan een school mogelijk onder geïntensiveerd toezicht komen te staan. In die situatie krijgt een school een aangepast toezichtarrangement (onvoldoende of zeer zwak). De afdelingen van het Roemer Visscher College hadden in de schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 een basisarrangement.

“Uitgebreide ondersteuningsstructuur”