Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 2 Roemer Visscher College

2.1 Bestuur

Het Roemer Visscher College is onderdeel van de Stichting Lucas Onderwijs. Dit is een grote organisatie voor bijzonder onderwijs, die in de regio Haaglanden met 4.600 personeelsleden primair en voortgezet onderwijs verzorgt voor ruim 30.000 leerlingen.

Onze school is onderdeel van Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH) samen met 12 andere scholen voor voortgezet onderwijs, waaronder twee scholen voor praktijkonderwijs, vijf vmbo-scholen en zes lycea.

2.2 Onderwijsaanbod

Het Roemer Visscher College is een van de vijf vmbo-scholen van Stichting Lucas Onderwijs en biedt het volgende onderwijs:

  • Leerwegen: Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo en Theoretische leerweg (mavo), met en zonder lwoo
  • Profielen: Techniek / Produceren Installeren en Energie (PIE), Horeca / Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Economie en Ondernemen (E&O)
  • Schoolleiding: dhr. P. van Poelgeest , mevr. N. Aydin, mevr. A. Saghiri

“Breed onderwijsaanbod op maat”