Index

Roemer Visscher College

Hoofdstuk 2 Scholengroep Den Haag Zuid-West

2.1 Bestuurlijke organisatie

Scholengroep Den Haag Zuid-West is een school op Algemeen Bijzondere grondslag en heeft een eigen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De Scholengroep wordt geleid door de Raad van Bestuur.

Scholengroep Den Haag Zuid-West verzorgt voortgezet onderwijs in het stadsdeel Escamp in Den Haag Zuid-West. Het stadsdeel Escamp omvat ook het Wateringse Veld. Veel leerlingen wonen in de omgeving van de school, maar alle scholen zijn ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Alle scholen willen nauw samenwerken met de buurt en willen ook bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het stadsdeel. Daarom werkt de Scholengroep samen met de Stichting Welzijn Escamp, met allerlei maatschappelijke organisaties in de wijk en is de school gesprekspartner in de planontwikkeling van de wijk. Een 250-tal bedrijven in Den Haag, zoals Staedion, Florence, Hagaziekenhuis, Verkaart en Saffier werkt binnen het praktijkleren samen met onze Scholengroep.

2.2 Het onderwijsaanbod

Scholengroep Den Haag Zuid-West biedt onderwijs op drie scholen:

Zuid-West College

  • Leerwegen: Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo, Theoretische leerweg (mavo), met en zonder lwoo
  • Profielen: Economie en Ondernemen (E&O), Zorg en welzijn (Z&W), Dienstverlening en Producten (D&P)
  • Directie: mevr. A. Sinke, dhr. M. Carlier

Roemer Visscher College

  • Leerwegen: Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg, met en zonder lwoo en Theoretische leerweg (mavo), met en zonder lwoo
  • Profielen: Economie en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR), Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  • Directie: dhr. P. van Poelgeest , mevr. N. Aydin, mevr. P. Leenheers

Wateringse Veld College

  • Afdelingen: (Tweetalig) vwo, (tweetalig) havo, mavo
  • Directie: drs. ing. R. Oranje, mevr. A. Niemarkt

“Betekenisvol leren met aandacht voor elkaar”